Sprengenberg

Sprengenberg

 1. Eigendom en Beheer
 2. Oppervlakte
 3. Ligging
 4. Toegang
 5. Beschrijving terreintype
 6. Geologie, bodem en waterhuishouding
 7. Historie
 8. Flora en fauna
 9. Regelgeving voor beheer
 10. Beheer tot nu toe
 11. Maatregelen ten behoeve van hydrologisch herstelInventarisatie Ecogroen